Bild av Gästanvändare
Du är f.n. inloggad som gäst (Logga in)

Logga in på Gmail

Logga in på Gmail


. 1 Gå till din Google Apps-sida: https://mail.regionvasterbotten.se

. 2 På inloggningssidan anger du ditt nuvarande användarnamn (den del av mailadressen som är före @) och lösenord och klicka sedan på Logga in:


3. Om detta är första gången du loggar in, följ instruktionerna på skärmen för att aktivera ditt konto.

Ditt Gmail-inkorg visas. Till exempel: