Du har inte loggat in. (Logga in)

Nu är det dags att byta till ny version av Samarbeta!

Nu hittar ni allmän information och lite instruktionsfilmer och manualer här.

För lärare/ansvariga innebär byte till nya samarbeta:

Fr o m nu kan ni logga in på nya samarbeta med samma användaruppgifter som på nuvarande samarbeta. Ni kommer då få en länk via mail där ni uppmanas att ange ett (nytt) lösenord.

Under onsdag 11/6 - torsdag 12/6 kommer möjligheten att registrera/ansöka nya kurser slås igång.

Under HT-2014 finns det möjlighet att registrera nya kurser och deltagare i nuvarande samarbeta men vi rekommenderar att alla nya kurser och deltagare registreras i nya samarbeta och att ni använder nya samarbeta.

Om ni har pågående kurser i nuvarande samarbeta som inte avslutas nu, denna termin, kan ni göra på två sätt:

  1. Om kursen avslutas nästa termin slutför ni den i nuvarande samarbeta.
  2. Om kursen håller på hela nästa läsår kan ni få hjälp att kopiera den till nya samarbeta och slutföra den där. Allt innehåll med elever mm följer med.

Kurser ni vill återanvända från nuvarande samarbeta kan kopieras över till nya samarbeta ganska enkelt. Det kan man som ansvarig/lärare göra själv. Det finns instruktioner för det. Man kan också få hjälp med detta från sin lokala administratör eller från Mediacenter.

För deltagare/elever innebär byte till nya samarbeta:

Några veckor innan terminsstart kan ni logga in på nya samarbeta med samma användaruppgifter som på nuvarande samarbeta. Ni kommer då få en länk via mail där ni uppmanas att ange ett (nytt) lösenord.

För alla gäller:

Under HT-2014 kan det eventuellt vara så att det pågår kurser i både nya och nuvarande samarbeta. Till VT-2015 skall dock bytet vara klart och återigen används endast en plattform.

Nuvarande samarbeta kommer finnas kvar under som arkiv under något/några år. Det kommer alltså finnas gott om tid om man vill spara uppgifter eller föra över kurser/kursinnehåll till nya samarbeta/nya kurser.

Just nu når du nya samarbeta på new.samarbeta.se och nuvarande samarbeta på samarbeta.se eller samarbeta.net (även www.samarbeta.se och www.samarbeta.net).
Fr o m nästa termin når du nya samarbeta på new.samarbeta.se, www.samarbeta.se och samarbeta.se. Nuvarande ("gamla") samarbeta kommer då finnas på www.samarbeta.net och samarbeta.net.Frågor eller funderingar? Kontakta Mediacenter i Umeå, Mats Johansson:
mats.johansson@regionvasterbotten.se 073-846 57 33.

Hoppa över kurser

Kurser

Bläddra bland 3879 kurser.